Άκανθα Πτέρνας & Χειρισμοί Ρεφλεξολογίας

Ιαν 26, 2023 | Μελέτες

Άκανθα Πτέρνας & Χειρισμοί Ρεφλεξολογίας
  • Η πελματιαία επιφάνεια του ποδιού αποτελεί μια συνήθη πηγή προβλημάτων.
  • Οι άνθρωποι που τρέχουν ή χρησιμοποιούν πιο έντονα το πρόσθιο τμήμα του πέλματος καταπονούν το πελματιαίο τμήμα στην πτέρνα.
  • Σε κάποιες περιπτώσεις το περιόστεο τραβιέται προοδευτικά μακριά από το οστό της πτέρνας δημιουργώντας έναν χώρο.
  • Ανάμεσα στο περιόστεο και τα γύρω οστά βρίσκονται οστεοβλάστες ,δλδ κύτταρα που φτιάχνουν οστό.
  • Οι άνθρωποι που καταπονούν επανειλημμένα την πελματιαία περιτονία είναι πιθανό να πάθουν πελματιαία απονευρωσίτιδα οπουδήποτε κατά μήκος της πελματιαίας επιφάνειας.
  • Αν και το περιόστεο δώσει χώρο και απομακρυνθεί από το οστό, τότε οι οστεοβλάστες θα γεμίσουν το κενό, σχηματίζοντας μια οστική άκανθα.
  • Αυτή η άκανθα και η διαδικασία δημιουργίας της είναι φυσιολογικές και όχι απαραίτητα επώδυνες .
  • Ο πόνος επέρχεται αν η άκανθα επηρεάσει κάποια αισθητικά νεύρα,γεγονός που συμβαίνει συχνά.

Μετά την εφαρμογή χειρισμών βασισμένων στη Ρεφλεξολογία επηρεάζεται θετικά η συνολική λειτουργία του πέλματος .